Disclaimer

HeMeX besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat.

HeMeX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Eveneens de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk.

Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. HeMeX garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de via elektronische weg aangeboden diensten. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

 

Overzicht persoonlijke gegevens

De door ons verwerkte persoonsgegevens kunnen betreffen:
Aanspreektitel, Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en/of voertuiggegevens alsmede beeldmateriaal welke worden gemaakt tijdens de inspectie / expertise.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens

U geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door instemmen met deze privacyverklaring. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor praktische en geen commerciële doeleinden.
Voorbeelden zijn: Om contact met u te kunnen opnemen t.b.v. het maken van de afspraak en onze opdrachtgever een compleet inspectie- of expertiserapport te kunnen rapporteren.